Dankoffer

Donate


Die gemeente is afhanklik van die finansiële ondersteuning van lede om die werk van die Here hier op aarde voort te sit.

"Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief." - 2 Kor 9:7


Die kerk is 'n "registered charity" in die VK (charity number: 1151071). Kliek hier vir meer info op die Charity Commission se website.  Die kerk is ook geregistreer vir Gift-Aid. Dit beteken dat die kerk die belasting wat jy op jou dankoffer betaal het, kan terug eis van die Engelse Regering. (teen geen koste vir die persoon)

Jy kan die Gift-Aid vorm hier download. Druk dit uit, voltooi dit en stuur dit aan Helena Claassen die adres is op die vorm.

Daar is verskeie maniere om 'n bydrae te maak:


1. In die kollektebord

Vul asb 'n Gift Aid koevert in en sit jou dankoffer in die koevert in die kollektebord by 'n diens.


2. Debietorder

'n Ander baie maklike manier is om 'n debietorder 'online' op jou rekening op te stel. Die kerk se bank besonderhede is net hier onder...

 

3. Direkte inbetaling in die gemeente se bankrekening

 

Direkte inbetalings kan gemaak word vir Dankoffers asook ander redes soos Gemeentekampe, Gemeente Aksies ens.
 

Die bank besonderhede:
HSBC
Account name: SA Congregation
Sort code: 40-22-05
Rekening nommer: 91374265
 

Stuur asb 'n epos aan die kerk se tesourier, Marlene, by bank@sagemeente.com en spesifiseer:

  • die bedrag
  • die rede vir inbetaling (bv Dankoffer, Gemeentekamp, Dankfees ens)
  • die bedieningspunt wat jy bywoon (bv Loughton, Guidlford, Londen ens)
  • jou geboortedatum & volle name (slegs nodig indien jy in die UK \belasting betaal en ons gift-aid mag terug eis)
  • jou huidige adres in die UK (slegs nodig indien jy in die UK belasting betaal en ons gift-aid mag terug eis)


4. e-Dankoffers 


1. Jy kan ook deur Paypal betaal by: Paypal.me/SAGemeente kliek hier en volg die instruksies.  Sit net 'n beskrywing in die nota sodat ons weet waarvoor dit is en sê ook vir watter wyk dit is.

2. Selfoon SMS is 'n vinnige en maklike manier om jou dankoffer te betaal. Jy sms net 'n kode (verskillend vir elke wyk) en die bedrag na die ooreenstemmende bedrag . Die bedrag sal dan van jou selfoon rekening verhaal word.  

Jy kan meer as een SMS agtermekaar stuur indien die bedrag groter as £10 is. 

Hier is die kodes vir die verskillende wyke:

Loughton:      Bedrag van £5  na 70970 die text kode is RSAG002
Loughton:      Bedrag van £10 na 70191 die text kode is RSAG002


Kontak ons gerus op bank@sagemeente.com vir enige navrae.