Evalueer jou geestelike fiksheid

 

Wanneer ons oefen is dit baie belangrik om te weet waar om te begin. Begin jy te erg – raak jy moeg of kry jy dalk seer. Begin jy te lig, oefen jy nie werklik nie en sien jy ook nie die nodige resultate nie.

Dit is belangrik om in ons reis na 'n gesonde geloofslewe (om geestelik fiks te wees), ook te weet ‘waar’ ons is. Daarom gaan ons kortliks kyk na ‘n paar ‘tekens’ van ‘n gesonde geloofslewe.
 
Jou verhouding met God is die basis van jou geloof.  Dit is nie ‘n  religieuse verpligting, rituele, of skuldgevoel nie.  Jou verhouding met Christus is natuurlik en is gemotiveer uit Liefde. (1 Johannes 4:7-18; Hebreërs 10:19-22)

Jou identiteit, sekuriteit en waarde is gesentreer in God en wie jy is in Hom.  Jou eie prestasie is tot eer van Sy Naam. (1 Tessalonisense 2:1-6; Efesiërs 6:6-7)

Jou geloof word versterk deur die seer, probleme en uitdagings van die lewe, en word nie verswak of vernietig daardeur nie. (1 Petrus 4:12-13; Jakobus 1:2-4)

Jou diensbaarheid aan ander vloei uit jou liefde, kommer en omgee vir hulle, nie om raak gesien te word, of om bedank te word vir wat jy gedoen het nie. Jy bied jou diens en hulp aan met vreugde en plesier, en nie omdat jy ‘moet’ nie. (Efesiërs 2:8-10, 6:6-7; Romeine 12:10)

Jy respekteer en waardeer die unieke verskille en individuele gawes van jou broers en susters in Christus, eerder as om eenvormigheid van mekaar en God te verwag. God het ons elkeen geskape met een doel – om Sy koninkryk te bou – maar elkeen op ons eie manier, volgens Sy wil. (Romeine 12:6, 14; 1 Korintiërs 12:4-31)
 
Christus het vir Petrus weer geroep, nadat hy Sy Here verloën het.  Maak nie saak waar jy is met jou evaluasie nie, Hy roep jou om steeds nader aan Hom te groei.
 
Andrè

E-pos: andre@sagemeente.com

Selfoon nommer: 078 4102 9307
 

Vorige Briewe 

Wese van goeie dade
Die besondere opdrag om God lief te hê met alles wat en wie ons is dui op ons verhouding met God, as ons Vader en ons as Sy kind. Dit is ‘n liefde wat my hele wese omvat. More ...
Kosmopolitaanse naastes?
Wie is werklik my naaste? Jesus se gelykenis van die Barmhartige Samaritaan help my en jou om ons vooropgestelde gedagtes te ondersoek en indien nodig te herdefinieer. Wie is nou my naaste?... More ...
Wysheid oor die grysheid
Gebed… Here, ek is een van die mense wat oud genoem word. Ek lewe in die aand. Nie lank nie, dan is dit nag. Laat my in my laaste treë nie alleen nie. More ...
Gebed vir familie
Gebed is een van die belangrikste dinge wat ons kan doen vir ons familie en vriende. Geen familie of vriendskap is perfek nie, en geen verhouding probleemloos nie. More ...