Evalueer jou geestelike fiksheid

 

Wanneer ons oefen is dit baie belangrik om te weet waar om te begin. Begin jy te erg – raak jy moeg of kry jy dalk seer. Begin jy te lig, oefen jy nie werklik nie en sien jy ook nie die nodige resultate nie.

Dit is belangrik om in ons reis na 'n gesonde geloofslewe (om geestelik fiks te wees), ook te weet ‘waar’ ons is. Daarom gaan ons kortliks kyk na ‘n paar ‘tekens’ van ‘n gesonde geloofslewe.
 
Jou verhouding met God is die basis van jou geloof.  Dit is nie ‘n  religieuse verpligting, rituele, of skuldgevoel nie.  Jou verhouding met Christus is natuurlik en is gemotiveer uit Liefde. (1 Johannes 4:7-18; Hebreërs 10:19-22)

Jou identiteit, sekuriteit en waarde is gesentreer in God en wie jy is in Hom.  Jou eie prestasie is tot eer van Sy Naam. (1 Tessalonisense 2:1-6; Efesiërs 6:6-7)

Jou geloof word versterk deur die seer, probleme en uitdagings van die lewe, en word nie verswak of vernietig daardeur nie. (1 Petrus 4:12-13; Jakobus 1:2-4)

Jou diensbaarheid aan ander vloei uit jou liefde, kommer en omgee vir hulle, nie om raak gesien te word, of om bedank te word vir wat jy gedoen het nie. Jy bied jou diens en hulp aan met vreugde en plesier, en nie omdat jy ‘moet’ nie. (Efesiërs 2:8-10, 6:6-7; Romeine 12:10)

Jy respekteer en waardeer die unieke verskille en individuele gawes van jou broers en susters in Christus, eerder as om eenvormigheid van mekaar en God te verwag. God het ons elkeen geskape met een doel – om Sy koninkryk te bou – maar elkeen op ons eie manier, volgens Sy wil. (Romeine 12:6, 14; 1 Korintiërs 12:4-31)
 
Christus het vir Petrus weer geroep, nadat hy Sy Here verloën het.  Maak nie saak waar jy is met jou evaluasie nie, Hy roep jou om steeds nader aan Hom te groei.
 
Andrè

E-pos: andre@sagemeente.com

Selfoon nommer: 078 4102 9307
 

Vorige Briewe 

Die Regisseur
Dit is steeds so vir ons vandag. Die Heilige Gees leef en werk in elkeen van ons. Hy wil, soos met die dissipels, deur ons mense aanraak en hulle lei na Christus. More ...
Die Lens.
Ons Christelike geloofslens bepaal hoe ons kyk na alles rondom ons. Dit bepaal ook ons interaksie en optrede. More ...
Ander sake vir geestelike groei
Soos met enige oefenprogram, is daar verskeie sake wat die kort- en langtermyn sukses daarvan kan beïnvloed of bepaal. So ook met ons geestelike oefenprogram. More ...
Elemente wat geestelike groei kan help
‘n Geestelike oefenprogram wat ons geestelike fiksheid en groei kan help, het verskillende elemente waaraan ons moet dink en waaroor ons moet besluit. More ...