Dames Oggend 24 Maart 2018


Loughton Baptiste kerk gebou
92 High street
Loughton
IG10 4QU

10:00 tot 13:00

Jy word hartlik uitgenooi na 'n spesiale kuier en middagete saam met die dogters van die Koning! Bring gerus 'n vriendin saam.

Bespreek asb by Ena - ena@sagemeente.com
01767 691413